Förebyggande åtgärder för att minska smittorisken:

Vi tvättar alltid händerna före och efter måltid, vid toalettbesök, efter utevistelse, före matlagning och bakning. Varsin handduk som byts ofta. Om det går maginfluensa använder vi bara pappersservetter till alla barnen och även handsprit efter blöjbyten.

Mycket utevistelse och välvädrat innomhus.

En minder barngrupp gör ju också att smittorisken minskar.

I influensatider undviker vi så gott det går att gå till vuxen-barngruppen eller träffas i andra större barngrupper eller lokaler där många barn vistas.

Att man även håller syskon hemma vid smittsamma sjukdomar.

Vid sjukdom hos oss som bor/jobbar här:

Om Sara blir sjuk så sköter Malin verksamheten och tvärt om. För att det inte ska bli en för stor barngrupp får de barn som har föräldrar som är föräldralediga/arbetslösa vara hemma. De får ta igen den tiden de missat när vi är två som jobbar igen. Vi har alltid förberedd hemlagad mat i frysen för sådana här tillfällen så att inte den som är själv i barngruppen behöver ägna så mycket tid till matlagning. Vår "Dagmormor" Birgitta rycker också gärna in och hjälper till vid sådana här tillfällen.

Om däremot både Sara och Malin blir sjuka samtidigt måste vi stänga Ramkullen.

Sedan verksamheten startade 2009 har vi bara behövt stänga Ramkullen fyra dagar p.g.a sjukdom.

Skulle någon av oss bli långtidssjukskriven så tar vi in en vikarie.

Om vi behöver stänga Ramkullen på grund av sjukdom har ni som föräldrar rätt att ta ut tillfällig föräldrapenning eller lösa det med far- eller mor-föräldrar. (Ni kan läsa mer på försäkringskassans hemsida.)

Vid sjukdom hos barnet

Det går bra att ringa till Ramkullen från kl: 6.30 till 21.30 vardagar. Annars går det bra att sms:a eller mejla. Jag kollar av mejl och sms minst en gång om dagen.

Ring alltid dagen innan barnet ska komma tillbaka efter sjukdom. Helst före kl 17.00 vilket underlättar matplanering m.m.

Låt barnets allmäntillstånd avgöra om det kan återgå till barngruppen vid eller efter en infektion.

Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara piggt, feberfritt utan febernedsättande medel och orka delta i daghemmets aktiviteter som också kan innebära utevistelse i en-två timmar på både för och eftermiddag.

Ett feberfritt dygn hemma är en bra tumregel.

Två friska dygn utan diarré efter vinterkräksjukan!