Utdrag från kommunens hemsida:

 Pedagogisk omsorg (enskilda familjedaghem)

Barn- och ungdomsnämnden har gett sitt godkännande till ekonomiskt bidrag för enskilt familjedaghem. Enskilt familjedaghem bedrivs helt fristående från kommunen. Det innebär att verksamheten har en annan huvudman än kommunen. Dagbarnvårdaren tar i sitt hem emot barn som är fyllda ett men inte tretton år.

Den enskilda dagbarnvårdaren ansvarar för all administration kring barns rekrytering, placering, avgifter och information till föräldrarna.

 
 
Bra att veta:
 

Vi har alla nödvändiga försäkringar och f-skattsedel.

Vi följer kommunens max-taxa förutom att vi inte tar ut någon avgift ifall barnen är lediga/sjuka mer än två veckor under en månad.

Varje sommar stänger vi 3-4 veckor. Dessa veckor planerar vi in tillsammans med er föräldrar.

Vi följer de allmänna råden för pedagogisk omsorg som är utarbetade utifrån förskolans läroplan.

Vi skriver verksamhetsberättelse varje år som vi skickar in till Barn och ungdomskontoret.

Likabehandlingsplan, checklista för barnsäkerhet och rutiner vid olycksfall finns också.

Vi är också utbildade i HLR för barn.

Har ni fler frågor angående verksamheten så hör gärna av er!