Barngruppen:
Vi har en barngrupp med 8-11 barn i åldrarna 1-6 år. Vi är två pedagoger som jobbar i barngruppen.
Vi erbjuder även fritidsplats. Mer om just fritids kan ni läsa under fliken "Fritids".
  Vi strävar efter att ha minst två barn i samma ålder och att gruppen ska ha en jämn fördelning mellan pojkar och flickor.För oss som jobbar innebär det en del fördelar med att vara två som jobbar i barngruppen. Man kan turas om att laga maten så att en pedagog alltid är kvar i barngruppen.Man kan dela in barnen i två mindre åldersgrupper ibland så att man kan tillgodose varje barns behov på ett bättre sätt.
Man kan också gå på toaletten i fred.